Om SBK

Idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet ligger til grunn for all virksomhet i foreningen. Arbeidet skal i alle ledd preges av frivillighet, likeverd og respekt. Ballidrett i Stavanger Ballklubb er en breddeidrett og ikke en eliteidrett. Med det mener vi at alle som har lyst til å spille fotball eller volleyball, skal få muligheten til å være med og oppleve glede i form av samhold og deltakelse.