Oslofjord Cup 2019 (1. – 7. klasse)

Oslofjord cup vil i år bli arrangert på Gjersjøen i Follo-området. Cupen arrangeres av Breivoll Sportsklubb Fotball i regi av Xercize. Kampregler og retningslinjer følger Xercize sine maler.

Dette blir historiens første fotballcup på Gjersjøen. På Gjersjøen er det lagd en helt ny 11er kunstgressbane med flotte fasiliteter. Vi oppfordrer alle foreldre, lagledere og mentorer til å stille på cup.

Sted og tid:

Sted: Gjersjøen, Gamle Mossevei 100

Dato: Fredag 14.06.19, Lørdag 15.06.19 og søndag 16.06.19

 

Fredag:

Vi vil ha et eget opplegg fredagskveld på Gjersjøen. Det blir mulighet for kjøp av grillmat, underholdning og ballspill på fotballbanen. Vi anbefaler å få med seg fredagen på Gjersjøen. Mer info kommer.

Informasjon om cupen:

Cupen er for barn født 2006 – 2012. På grunn av manglende kapasitet på Gjersjøen vil kampene Lørdag spilles på Gjersjøen + en annen bane som vi kommer tilbake til. Alle kampene Søndag vil bli spilt på Gjersjøen.

Det blir et innledende gruppespill hvor det vil være minst 3 kamper for hvert lag, og et sluttspill for de som går videre. Turneringen vil som i fjor foregå over 2 dager med overnatting fra lørdag-søndag for alle lag. På lørdag kveld vil det bli avholdt en storstilt festkveld på Gjersjøen!

Overnatting:

Som i fjor vil overnatting skje både i private hjem, på Gjersjøen og nærliggende skoler/ fasiliteter. For å få logistikken rundt overnatting er det viktig at påmelding gjøres lokalt hvor også lagledere/sjåfører og andre voksne deltakere melder seg på.

 

Viktig:

Det er veldig viktig at alle lagledere har en god forståelse av det viktige arbeidet med de unge i sitt lag. Laglederne må ha fokus på fair play, gode holdninger og være personer som også tar hånd om orden og disiplin. Det er veldig viktig at laglederne arbeider aktivt med spillerne i forhold til språkbruk og oppførsel, slik at alt skjer i en god sportsånd. Man bør heller ikke bare la de beste spille hele tiden, men bruke en god miks, slik at alle i teamet får spilletid. Vi vil anbefale alle lagledere å lese XZ sin trenerhåndbok, retningslinjer for Xercize Fotball, retningslinjer for barnefotball og spilleregler for Xercize Fotball. Alle disse blir sendt ut til påmeldte lag før turneringen.

 

Sportslig Hilsen Einar Harbo